Kalendar Susreta i Sednica

Javna Rasprava

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Sreda, 07.02.2018 13:00

Sirius Hotel Priština

DNEVNI RED

Javna rasprava za nacrtu zakona o Socijalnim Preduzećima