Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 13.02.2018 13:00 u sali S-II

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Diskusija o Nacrtu poslovnika Skupštine;
3. Formiranje radnih grupa za Nacrt zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija i Nacrt zakonika br. 06/L-006 o pravdi maloletnika;
4. Razno.

 

Zapisnik