Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak plenarne sednice

Utorak, 13.02.2018 10:00

Dnevni red

9. Interpelacija Premijera Republike Kosova, g - dina Ramush Haradinaj, na zahtev PG "Lidhja Demokratike e Kosovës" i PG -„Lëvizja Vetëvednosje" u vezi Odluke Vlade Republike Kosova br. 04/20 od 20.12.2017, Odluke br. 05/24 od 12.01.2018. god. o povećanju plata svih kategorija zaposlenih koji se plaćaju iz budžeta Republike Kosova i Odluke br. 15/24 od 12. januara 2018. god. o visini mesečne plate za porodice iz šeme socijalne pomoći,

10. Parlamentarna rasprava, na zahtev potpredsednika Skupštine Kujtim Shala i šest (6) poslanika-potpisnika o razmatranju Izveštaja o 100 dana rada Vlade Republike Kosova,

12. Razmatranje preporuka Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo o usvajanju liste devet (9) članova Državnog saveta kvaliteta,

14. Glasanje izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2016 godinu.