Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovske snage bezbednosti

Sreda, 21.02.2018 11:00 u sali S-II

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnici sa sastanak komisije oderžanoj 23.01.2018 i 29.01.2018;
3. Izveštavanje Ministra Unutrašnjih Poslova g.Flamur Sefaja, o razvoju događaja u Policijski Inspektorat Kosova;
4. Pregledajte izveštaj sa preporukama u Nacrt zakona br.06/L-014 o kritičnoj infrastrukturi;
5. Pregledajte izveštaj sa preporukama u Nacrt zakona o izmeni i dojuni Zakona br.04/L-072 o kontroli i nadzoru državne granice. Izmenjen i dopunjen zakonor br.04/L-214;
6. Razno.

 

Zapisnik