Kalendar Susreta i Sednica

Vanredna sednica

Sreda, 28.02.2018 10:00

Dnevni red

1. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-060 o ratifikaciji Sporazuma o državnoj granici između Republike Kosova i Crne Gore.