Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za evropske integracije

Utorak, 06.03.2018 10:00 u sali N 302

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od i 02.02.2018 i 14.02.2018 godine;
3. Izveštavanje g. Mahir Yagcilar - Ministar Javne Uprave, o ispunjavanju obaveza u okviru evropske agende;
4. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-039 o geološkoj službi Kosova, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-023 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L034 o Kosovskoj agenciji za privatizaciju, ismenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 i Zakonom br. 05/L-080, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Ostalo.

 

Zapisnik