Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

Utorak, 06.03.2018 11:00 u sali S-I

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 27.2.2018.godine;
3. Razmatranje Izveštaja performansije javnih preduzeća za 2015. i 2106. godinu;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na Nacrta zakona br. 06/L-031 o Opremni pod Pritiskom;
5. Formiranje radnih grupa za razmatranje nacrta zakona;
6. Razno.

 

Zapisnik