Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Utorak, 06.03.2018 11:00 u sali N 225

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 14.2.2018;
3. Diskusija o isključenju Kosovske Agencije za Akreditaciju iz Evropskog Registra za Osiguranje Kvaliteta u Visokom Obrazovanju (EKAR);
- Pozvan g. Shyqiri Bytyqi, ministar MONT-a;
4. Razno.