Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava, interese zajednica i povratak

Sreda, 07.03.2018 09:30 u sali N204

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisija od 20.02.2018. godine;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-039 o geološkoj službi Kosova sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
4. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-023 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L034 o Kosovskoj agenciji za privatizaciju, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 i Zakonom br. 05/L-080 sa amdanmanima funksionalne komisije za budžet i financije;
5. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-021 o unutrašnoj kontroli javnih finansija sa amdanmanima funksionalne komisije za nadzor javnih finansija;
6. Razno.

 

Zapisnik