Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 03.07.2018 13:00 u sali N 302

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 15.5.2018.godine;
3. Formiranje Radne grupe za nadgledanje sprovođenja zakona br.03/L-101 o
Pomilovanju;
4. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-086 o posebnom veću Vrhovnog suda o
pitanjima koja se odnose sa Kosovskom agencijom za privatizaciju;
5. Razmatranje zahteva o iniciranju procedure za izmenu I dopunu zakona o prodaji
stanova o kojima postoji stambeno pravo;
6. Razmatranje zahteva Nezavisnog sindikata bivšeg opštinskog veća za finasije-
Đakovica, za period 1992- 1999;
7. Razno.


 

Zapisnik