Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Predsedništva

Predsedništvo Skupštine

Petak, 06.07.2018 10:30 u sali C 301

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Predsedništva


2. Nedovršene tačke sa prethodnih sednica:

1. Glasanje o Predlog-rezoluciji sa Interpelacije premijera Republike Kosova, g. Ramush Haradinaj, u vezi sa stanjem i finansijskom situacijom javnih preduzeća Telekoma i Pošte Kosova.

2. Glasanje o Predlog-rezoluciji sa Interpelacije premijera Republike Kosova, g. Ramush Haradinaj, u vezi sa odlukama Ministra za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, g. Nenad Rikalo o razrešenju direktora i dodeli sredstava za grantove i subvencije

3. Glasanje u načelu o pravnim aktima,

4. Glasanje nakon drugog razmatranja Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,

5. Glasanje o Godišnjem finansijskom izveštaju o budžetu Republike Kosova za 2017.
godinu,
6. Glasanje o Godišnjem izveštaju Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa za 2017 godinu,

7. Glasanje o Godišnjem izveštaju Kosovskog saveta za kulturno nasleđe za 2017 godinu,

8. Glasanje o Godišnjem izveštaju Državne agencije za zaštitu ličnih podataka za 2017 godinu,

9. Glasanje o Predlog-rezoluciji sa parlamentarne rasprave u vezi Srednjoročnog okvira
troškova za period 2019- 2021.


3. Pripreme za narednu plenarnu sednicu:

1. Interpelacija Ministra javne administracije, g. Mahir Yagcilar, na zahtev Parlamentarne grupe Socijaldemokratske partije, u vezi neizmene Administrativnog uputstva br. MPS 2004/07 o službenim putovanjima,

2. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-046 o Inspektoratu obrazovanja u Republici Kosovo.


4. Razmatranje predloga i zahteva

 

Zapisnik