Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

Utorak, 10.07.2018 11:00 u sali N 10

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 3.7.2018.godine;
3. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o N/zakona o izmenama i dopunama n/zakona u oblasti Ministarstva infrastrukture;
4. Razmatranje godišnjeg izveštaja Operatora, Sistema, Prenosa i Tržišta - KOSTT D.D, 2017 godinu;
5. Razno.

 

Zapisnik