Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Petak, 19.10.2018 10:00 u sali N 302

Dnevni red

1. Izveštavanje Komisije o sprovođenju Nacionalne strategije Republike Kosova 2013- 2023 o pravima lica sa ograničenim sposobnostima Republike Kosova. Pozvani: Skender Reçica, ministar rada i socijalnog staranja, Shyqeri Bytyqi, ministar MONT-a, Uran Ismajli, ministar zdravstva i organizacija Kosovski forum ograničene
sposobnosti,

2.Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,

3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja sa preporukama o nadgledanju sprovođenja Zakona br.05/L-021 o zaštiti od diskriminacije,

4. Razno.