Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

Utorak, 23.10.2018 11:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 16.10.2018.godine;
3. Razmatranje predloga-odluke Vlade o kandidatima za predsedavajućeg u Bordu RUE;
4. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o N/zakona br. 06/L-033 o Građevinskim Proizvodima;
5. Razno.

 

Zapisnik