Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju

Utorak, 23.10.2018 10:00 u sali N 10

Dnevni red:
1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 10.10.2018;
3.Razmartanje predloga o pordšci rada KOA;
4. Razno.