Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 24.04.2019 11:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije;
3. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Radna Grupa Komisija u vezi N/zakona br.06/L-137 o izmenama Zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenj Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L- Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenj Zakonom br. 03/L-256;
4. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-105 o zaštiti deteta i amandmanima funkcionalne komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica i peticije;
5. Razno.

 

Zapisnik