Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za nadgledanje javnih finansija

Petak, 21.06.2019 10:00 u sali N 302

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 07.06.2019;
3. Razmatranje Izveštaja o reviziji GFI-a, za ,,Regionalno Preduzece za otpad Pastrimi" d.d za godinu završenu 31. decembra 2018;
4. Razmatranje i usvajanje preporuka iz Izveštaja revizije učinka, upravljanja grantovima i procesa subvencija u sektoru poljoprivrede;
5. Razmatranje Izveštaja o reviziji GFI-a, Ministarstva za regionalni razvoj za godinu završenu 31. decembra 2018;
6. Razno.

 

Zapisnik