Transkripti

  Plenarna sednica

  Četvrtak, 23.11.2017 10:00
  Dnevni red


  1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

  2. Vreme za parlamentarna pitanja,

  3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,

  4. Prvo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,

  5. Prvo razmatranje N/zakona o glavnom gradu Republike Kosovo/Prištini,

  6. Prvo razmatranje N/zakona o porezu na nepokretnu imovinu,

  7. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 2004/26 o nasleđu na Kosovu,

  8. Prvo razmatranje N/zakona o izmena i dopunama Zakona br. 03/L-094 o predsedniku Republike Kosova,

  9. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-007 o van parničnom postupku,

  10. Prvo razmatranje N/zakona o posredništvu,

  11. Prvo razmatranje N/zakona o trgovačkim društvima,

  12. Prvo razmatranje N/zakona o standardizaciji,

  13. Prvo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-072 o kontroli i nadzoru državne granice, izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L-214,

  14. Prvo razmatranje N/zakona o kritičnoj infrastrukturi,

  15. Prvo razmatranje N/zakona o beležništvu,

  16. Preporuka Komisije za javnu administraciju, Lokalnu upravu i medije za razrešenje jednog člana Odbora Radio-televizije Kosova,

  17. Razmatranje godišnjeg izveštaja Centralne banke Kosova za 2016 godinu,

  18. Razmatranje godišnjeg izveštaja o budžetu Republike Kosova za 2016 godinu,

  19. Razmatranje godišnjeg izveštaja o funkcionisanju Sistema unutrašnje kontrole javnih finansija javnog sektoru Kosova za 2016 godinu,

  20. Formiranje Ad-hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana borda RTK-a, iz redova srpske zajednice,

  21. Formiranje Ad -hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana Borda za žalbe,

  22. Izbor jednog (1) člana Nezavisne komisije za medije,

  23. Izbor dva (2 ) člana Rukovodećeg borda Fonda penzijske štednje Kosova.

  ZapisnikTranskript