Zapisnici

  Sednica Komisije

  Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja
  Utorak, 16.01.2018 11:00
  Dnevni red:

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 22.12.2017.godine;
  3. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o Nacrt zakonu br.06/L-016 o Standardizaciji;
  4. Razmatranje odluke Vlade br. 17/21 od 22. 12. 2017, o imenovanju članova Odbora Kancelarije regulatora energije;
  5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za 2017.godinu;
  6. Usvajanje Plana rada Komisije za 2018 godine;
  7. Razno.

   

  Zapisnik