Zapisnici

  Sednica Komisije

  Komisija za budžet i finansije
  Sreda, 24.01.2018 11:00
  Dnevni red:

  1. Usvajanje dnevnog reda,
  2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 15.01.2018. godine,
  3. Razmatranje budžeta Opštine Lipjan za 2018. godinu,
  4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-004 o izmeni i dopuni zakona br.03/L-094 o
  Predsedniku Republike Kosova,
  5. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja Nacionalna Kancelarija Revizije za 2016.godinu,
  6. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja KOSTT-a A.D, za 2016.godinu,
  7. Usvajanje godišnjeg Izveštaja o radu Komisije za period januar-decembar 2017.godinu,
  8. Usvajanje godišnjeg Plana rada Komisije za 2018. God;
  9. Razno.

   

  Zapisnik