Zakoni po imenu

2011/04-L-040Download (PDF)

Zakon o ureðenju zemljišta

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.01.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-004-2012, Dana 07.02.2012.

Odobreni od Skupštine:
23.01.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.02.2012