Zakoni po imenu

2013/04-L-189Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 04-L-078 o opštoj sigurnosti proizvoda

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.03.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-14-2013, Dana 18.04.2013

Odobreni od Skupštine:
28.03.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
18.04.2013