Zakoni po imenu

2012/04-L-125Download (PDF)

Zakon o zdravstvu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 13.12.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-18-2013, Dana 26.04.2013

Odobreni od Skupštine:
13.12.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
26.04.2013