Zakoni po imenu

2012/04-L-164Download (PDF)

Zakon o Nacionalnom Ansamblu pesama i igara "Shota" i ostale ansamble

Napomena: Proglašen u skladu sa èlanom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 25.04.2013. godine

Odobreni od Skupštine:
28.03.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
25.04.2013