Zakoni po imenu

04/L-188Download (PDF)

Zakon o tretiranju izgradnje bez dozvole

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 26.12.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-02-2014, Dana 09.01.2014

Odobreni od Skupštine:
26.12.2013
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
09.01.2014