Zakoni po imenu

04/L-226Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 03-L-229 o zaštiti konkurencije

Napomena: Proglašen u skladu sa èlanom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 06..03.2014. godine

Odobreni od Skupštine:
13.02.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.03.2014