Zakoni po imenu

04/L-190Download (PDF)

Zakon o medicinskim proizvodima i opremi

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 07.04.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-016-2014, Dana 18.04.2014

Odobreni od Skupštine:
07.04.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
18.04.2014