Zakoni po imenu

04/L-273Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na mandat Misije vladavine prava Evropske Unije u Republici Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 07.05.2014, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-023-2014, Dana 07.04.2014

Odobreni od Skupštine:
23.04.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
07.05.2014