Zakoni po imenu

05/L-003Download (PDF)

Zakon o elektronskom nadzoru lica kojima se odlukom Suda ograniæava kretanje

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 07.05.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-007-2015, Dana 27.05.2015

Odobreni od Skupštine:
07.05.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
27.05.2015