Zakoni po imenu

05/L-022Download (PDF)

Zakon o oružju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.07.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-022-2015, Dana 11.08.2015

Odobreni od Skupštine:
23.07.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
11.08.2015