Zakoni po imenu

2004/4Download (PDF)

Zakon o zdravstvu

Sa ciljem uspostavljanja pravnih osnova za regulisanje, napredak i poboljšanje pružanja zdravstvene zaštite za graðane Kosova

Odobreni od Skupštine:
19.02.2004
Objavljen od SPGS:
20.08.2004