Zakoni po imenu

05/L-045Download (PDF)

Zakon o osiguranju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 30.11.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-035-2015, Dana 16.12.2015

Odobreni od Skupštine:
30.11.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
16.12.2015