Zakoni po imenu

05/L-052Download (PDF)

Zakon o toplotnoj energiji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.12.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-045-2015, Dana 29.12.2015

Odobreni od Skupštine:
14.12.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
29.12.2015