Zakoni po imenu

05/L-063Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona 03/L-048 o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima, izmenjen i dopunjen zakonima 03/L-221, 04/L-116 i 04/L-194

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 14.12.2015, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-038-2015, Dana 29.12.2015

Odobreni od Skupštine:
14.12.2015
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
29.12.2015