Zakoni po imenu

2004/14Download (PDF)

Zakon o medjunarodnim finansijskim sporazumima

Ovaj zakon se primenjuje za sve medjunarodne finansijske sporazume koji se potpisuju i stupaju na snagu posle usvajanja ovog zakona.

Odobreni od Skupštine:
06.05.2004
Objavljen od SPGS:
09.08.2004