Zakoni po imenu

05/L-049Download (PDF)

Zakon o upravljanju zaplenjenom i konfiskovanom imovinom

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 24.03.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-008-2016, Dana 05.04.2016

Odobreni od Skupštine:
24.03.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
05.04.2016