Zakoni po imenu

05/L-085Download (PDF)

Zakon o elektiènoj energiji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 16.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-026-2016, Dana 01.07.2016

Odobreni od Skupštine:
16.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
01.07.2016