Zakoni po imenu

05/L-103Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na mandat Misije Evropske Unije za Vladavinu Prava u Republici Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 17.06.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-021-2016, Dana 29.06.2016

Odobreni od Skupštine:
17.06.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
29.06.2016