Zakoni po imenu

2004/29Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 2003/3 o šumama na Kosovu

Imajuæi u obzir potrebu za izmenu i dopunu zakona br.2003/3 o Šumama na Kosovu u stvaranju uslova da bi zakon imao celovitu primenu, kao i imajuæi u obzir izmene u Kriviènom Zakoniku Kosova

Odobreni od Skupštine:
28.07.2004
Objavljen od SPGS:
14.10.2004