Zakoni po imenu

05/L-120Download (PDF)

Zakon o Trepèi

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 08.10.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-039-2016, Dana 31.10.2016

Odobreni od Skupštine:
08.10.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
31.10.2016