Zakoni po imenu

05/L-110Download (PDF)

Zakon o zateznoj kamati u komercijalnim transakcijama

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 28.10.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-041-2016, Dana 15.11.2016

Odobreni od Skupštine:
28.10.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.11.2016