Zakoni po imenu

05/L-044Download (PDF)

Zakon o ugroženoj Zoni životne sredine Obiliæa i njegove okoline

Napomena: Proglašen u skladu sa èlanom 80.5. Ustava Republike Kosovo,22.12.2016 godine

Odobreni od Skupštine:
30.11.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
22.12.2016