Zakoni po imenu

05/L-101Download (PDF)

Zakon o energetskoj efikasnosti zgrada

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 01.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-044-2016, Dana 15.12.2016

Odobreni od Skupštine:
01.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.12.2016