Zakoni po imenu

05/L-090Download (PDF)

Zakon o sponzorisanju u oblasti kulture, omladine i sporta

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-007-2017, Dana 13.01.2017

Odobreni od Skupštine:
23.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
13.01.2017