Zakoni po imenu

2004/37Download (PDF)

Zakon o Inspekciji Obrazovanja na Kosovu

Ovim zakonom se regulišu: poslovi, prava, zadaci, obaveze, ovlašæenja i naèin rada Inspekcije za obrazovanje.

Odobreni od Skupštine:
08.09.2004
Objavljen od SPGS:
17.12.2004