Zakoni po imenu

2004/16Download (PDF)

Zakon o turistièkoj i ugostiteljskoj delatnosti

Ovaj Zakon ureðuje naèin i uslove za obavljanje turistièke i ugostiteljske delatnosti, kao i uslove za inspekciju i nadzor turizma.

Odobreni od Skupštine:
27.05.2004
Objavljen od SPGS:
03.02.2005