Zakoni po imenu

2006/02-L50Download (PDF)

Zakon o emergentnoj zdravstvenoj zastiti

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju br. 2006/21 od 22.04.2006.

Odobreni od Skupštine:
23.02.2006
Objavljen od SPGS:
22.04.2006