Zakoni po imenu

2006/02-L-80Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona 2003/7 o Arhivskoj gradji i Arhivama

Napomena: Zakon se primenjuje zajedno sa Uredbom UNMIK-a o njegovom proglašenju br. 2006/40 od 11.08.2006.

Odobreni od Skupštine:
13.07.2006
Objavljen od SPGS:
11.08.2006