Zakoni po imenu

2002/6Download (PDF)

O Spoljnoj Trgovinskoj Aktivnosti

U cilju promovisanja razvoja jedne zdrave tržišne privrede na Kosovu,obezbedjujući da sadržina pravila i uredbi koje utiču na trgovinu izmedju Kosova i ostalih regiona van Kosova,da se razviju i primene na način koji je u skladu sa najboljim medjunarodnim praksama i zahtevima i zahtevima Svetske Trgovinske Organizacije i Evropske Unije.

Odobreni od Skupštine:
08.05.2003
Objavljen od SPGS:
12.05.2003