Zakoni po imenu

2007/02-L101Download (PDF)

Zakon o transfuziji krvi, kontroli krvi, i njenih produkata

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 13 aprila 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/7, danom 08 februara 2007.

Odobreni od Skupštine:
13.04.2007
Objavljen od SPGS:
08.02.2008